Hej och välkommen till
Stockby Vägförening!


Tyvärr har vår hemsida blivit hackad, vi jobbar dock på att så fort som möjligt kunna tillhandahålla information här igen.

Vårt årsmöte hålls onsdagen den 15 november kl 19:00 i Stenhamra Församling.

Tills vi har löst problemen får vi tyvärr hänvisa till vår öppna Facebook-sida med samma namn som föreningen.
Eller till vår växeltjänst 0856044273.


Årsmötes handlingar 2017

Kallelse 2017
Årsmötes protokoll 2017
Bilaga till årsmöte: Årsredovisning 2016-2017

Med vänlig hälsning
Styrelsen för Stockby Vägförening